Theme wordpress

Theme Vnnews – Theme tin tức siêu nhanh, nhẹ, mượt, chuẩn SEO

Wordpress theme Vnnews dành cho các website tin tức Việt Nam phiên bản v1.0 chính thức siêu nhẹ, siêu mượt, siêu nhanh mới cập nhật hôm nay
1456
Theme Vnnews - Theme tin tức siêu nhanh, siêu nhẹ, siêu mượt, chuẩn SEO

Theme Vnnews v1.0

Cập nhật 1/2/2021

– Theme Vnnews sử dụng:

+ Core grid layout bootstrap gồm: lg, md, sm, xs và custom thêm xxs tương ứng kích thước <= 480. Loại bỏ hết css bootstrap không sử dụng, loại bỏ js bootstrap.

+ Jquery, flickity (slide), lightgallery(light box cho ảnh), lozad thay thế cho lazyload, icon svg code

+ Sử dụng thêm plugin Advanced Custom Fields để tùy biến thêm cấu hình web và bổ các thuộc tính cho bài viết

– Đầy đủ schema Organization, LocalBusiness, Person, CollectionPage(danh mục), AudioObject, CreativeWorkSeries, BlogPosting, FAQPage, Event, BreadcrumbList…Hoàn toàn tự động tạo

– Tự nhập Seo Title, Seo Description cho bài viết. 

– Tự động quét các thẻ h2, h3 làm table of content(Mục lục) cho bài viết. Tùy chọn hiện thị table of content

– Tùy chọn tự nhập schema FAQPage cho bài viết

– Tạo vote cho bài viết tính theo ip người dùng

– Đếm lượt xem bài viết theo session

– Trên mobile, máy tính bảng ngoài menu toogle, menu chính chuyển thành dạng vuốt, trượt

– Custom post event với countdown kèm schema CreativeWorkSeries

– Phân trang ajax load, kích thước màn hình <=480 sẽ load khi trượt, vuốt màn hình

– Tạo feed rss riêng theo từng danh mục và tất cả.

– Đặc biệt khi sử dụng theme Vnnews cùng với Plugin Text To Audio – Tự động chuyển nội dung bài viết thành audio, theme sẽ tự động tạo rss feed audio theo từng danh mục và tất cả. Có thể dùng feed audio này để đăng ký các kênh podcast như apple, google, amazon, spotify…thu được vô số backlink chất lượng.

Check Gtmetrix
Check Gtmetrix

*Điểm lighthouse khi chưa sử dụng các plugin tối ưu, chưa cache từ 95 -100

**Mình đã lược bỏ hầu hết những thứ mặc định của wp mà theme không dùng đến. Đa số tính năng của theme Vnnews mình tự code chứ không sử dụng plugin nên tránh được việc dư thừa gây nặng cho web. Ví dụ như menu toogle trên mobile, vote cho bài viết, countdown event, table of content float…

Cập nhật 27/2/2021

– Tùy biến hiển thị bài viết tại trang chủ, danh mục, search, single…

Tùy chọn hiển thị bài viết
Tùy chọn hiển thị bài viết

Cập nhật 17/3/2021

– Thay đổi kích thước logo + thay đổi menu tương ứng

– Tùy nhập url google app, Analytic, fontsize, google font…

– Thêm menu footer

– Thêm submenu cấp 3

– Tối ưu thêm tốc độ, loadtime và điểm số lighthouse.

Cập nhật 12/4/2021

– Thêm tùy chọn nhập nội dung cho danh mục, tùy chọn vị trí hiển thị (SEO danh mục)

– Thêm tùy chọn tạo TOC (h2-h6)

Cập nhật 21/4/2021

– Thêm cài đặt cấu hình rss podcast giúp dễ dàng thực hiện đăng ký các kênh podcast apple, google, spotify, amazon…

– Thêm logo footer có thể tùy chỉnh kích thước

– Tùy chỉnh author avatar

– Tùy chỉnh hiển thị Google Android App ở footer. Tự động chia số cột layout tương ứng

– Do Audio player html mặc định sẽ gây ra sự cố về điểm CLS nên mình thay bằng Aplayer

– Fix lỗi schema

Cài đặt Rss Podcast
Cài đặt Rss Podcast

Liên hệ

Để sử dụng theme Vnnews vui lòng liên hệ:

Email: thienvt@gmail.com

Call/sms/zalo: 033 439 0000

FB: https://www.facebook.com/thienvt36

5 ( 4 vote )

Pure Coffee

https://fontmienphi.com
Những quan điểm, góc nhìn về lịch sử qua các bài viết tìm hiểu, nghiên cứu, khám phá lịch sử Việt Nam, lịch sử thế giới, văn hóa Việt Nam, văn hóa thế giới

Readers opinions (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Related Posts

News Post

See also